Is mijn lichaam klaar voor mijn bevalling?

zwanger
Pregnant woman life

Nadert je bevaldatum maar heb je het gevoel dat je lichaam er fysiek nog niet klaar voor is? Met chiropractische handelingen helpen we je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Voor een vlotte bevalling is een perfect werkende bekkengordel van cruciaal belang. Er mogen zo min mogelijk blokkades en spanningen zijn opdat het geboortekanaal zich zo goed mogelijk zou openen. Is dat niet zo dan kan zulks de bevalling vertragen en pijnlijker maken met nadelige gevolgen voor jezelf en je baby, immers hoe langer een bevalling duurt, hoe hoger de kans op medische interventies. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van een verlostang, vacuĆ¼mpomp of zelfs het overgaan tot een keizersnede. Deze ingrepen kunnen een geboortetrauma veroorzaken bij de pasgeborene, waardoor die klachten kan vertonen zoals overmatige huilbuien, borstvoedingsproblemen, enz.

Onderzoek toonde aan dat vrouwen die regelmatig beroep deden op een chiropractor tijdens de zwangerschap, een kortere arbeidstijd vertoonden bij de bevalling (Fallon, 1991). Uit wetenschappelijke studies blijkt ook dat chiropraxie de kans op vroeggeboorte en keizersnede vermindert (Steel et al., 2014).